واحد آموزش

 واحد آموزش گـــروه دیـــبا:

در دو دهه اخیر شرکت ها و سازمان ها از لحاظ شکل، کیفیت، قیمت و ... شبیه یکدیگر شده اند اما هنوز یک عنصر مهم غیر قابل تقلید و کپی برداری است و آن هم داشتن منابع انسانی متخصص، مجرب و متعهد است که با انتقال دانش فنی و تجارب اجرایی عامل اصلی وجه تمایز و توسعه کسب وکار یک سازمان می شود. گـــروه دیـــبا با تکیه بر یک دهه تجربه در حوزه آموزش های تخصصی حوزه کسب وکار آماده ارائه خدمات خود می باشد.

مهم ترین دوره های آموزش گـــروه دیـــبا:
 
  • دوره جامع مدیریت کسب وکار
  • دوره های جامع و کاربردی استراتژی کسب وکار
  • دوره های جامع و کاربردی هویت برند و برندینگ
  • دوره های جامع بازاریابی
  • دوره جامع مهندسی فروش
  • دوره جامع تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی
  • فنون مذاکرات